martes, 18 de octubre de 2011

Recomanacions temporada d'hivern


Finalment han anunciat que baixen les temperatures i és el moment de preparar-nos per conservar la nostra piscina en condicions. Una piscina s'ha de tractar sempre, durant tot l'any !
 


Per cuidar l'aigua durant els mesos d'hivern mantenint nivells mínims, suspenem el tractament químic normal de l'aigua i realitzarem un tractament d' "hibernació", que evita la proliferació d'algues i bacteris que produeixen la putrefacció de l'aigua i facilita la posada en marxa a la primavera.
El tractament d'hibernació s'ha de fer en finalitzar la temporada de bany i sense haver suspès el tractament de manteniment i quan la temperatura de l'aigua sigui inferior a 15 º C i consisteix en:
  1.  Ajustar el pH entre 7,2-7,6
  2. Realitzar una cloració de xoc.
  3. Addicionar al dia següent "hivernant líquid" o "hivernant sòlid". A l'inici i a la meitat de la temporada de la hibernació.
  4. Mantenir el filtre en funcionament durant 8 hrs per l'homogeneïtzació dels productes en l'aigua en el cas de l'hivern líquid i en el cas del sòlid baixar les hores de funcionament a 2 hores diàries repartides durant el dia, a mesura que baixin les temperatures 5 - 10è baixar a la meitat les hores de depuració
  5. Molt recomanable: Cobrir la piscina amb un cobertor per a la seva protecció.